0

Viết cho luận văn thuê Thống kê khả thi trong quản trị Công
Moderators: adafruit_support_bill, adafruit

Please be positive and constructive with your questions and comments.

Viết cho luận văn thuê Thống kê khả thi trong quản trị Công

by mytamhuyet on Thu Mar 14, 2019 10:41 pm

Luận Văn Việt chia sẻ mang bạn những trắc trở chung về quản trị Công trình trong luận văn quản trị buôn bán. Trong trường hợp bạn ko với thời kì làm cho luận văn, hãy tham khảo nhà sản xuất nhận làm luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.

Image

+++Đọc thêm+++ : giá thuê viết luận văn

Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu, dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn. Nghiên cứu khả thi là một bước nghiên cứu dự án một cách đầy đủ và toàn diện nhất, nhằm chứng minh khả năng thực hiện dự án về tất cả các phương diện có liên quan. Bước này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. Báo cáo khả thi bao gồm:
- Nội dung phần thuyết minh của dự án:
+ Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư, đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất kinh doanh, tính cạnh tranh của sản phẩm, tác động xã hội đối với địa phương, khu vực nếu có, hình thức đầu tư xây dựng công trình, địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.
Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.
+ Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án, phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
+ Các giải pháp thực hiện bao gồm:
Phương án chung để giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.
Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc.
Phương án khai thác và sử dụng lao động.

Image

+++Đọc thêm+++ : Top 50 đề tài luận văn Marketing, khóa luận Marketing

Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
+ Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh quốc phòng.
+ Tổng mức đầu tư của dự án, khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - Tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn
Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.
Last edited by mytamhuyet on Tue Apr 09, 2019 12:40 pm, edited 1 time in total.

mytamhuyet
 
Posts: 1
Joined: Thu Mar 14, 2019 10:31 pm

Re: Feather M0 RFM69HCW and Resistive TFT Conflict

by oesterle on Fri Mar 15, 2019 12:39 am

Hi, mytamhuyet!

Welcome to the Forums!

The primary guide for the Adafruit Feather M0 RFM69HCW Packet Radio - 433MHz
discusses the radio's CS pin (#8), and highlights:
The CS pin (#8) does not have a pullup built in so be sure to set this pin HIGH when not using the radio!

You can read more here: RFM/SemTech Radio Module.

I suspect you'll need to set pin 8 HIGH frequently, so that you can alternate between checking for radio activity, and checking for touches.

Can you post your code? (Just paste it into the post, highlight it, and click the CODE button in the post editor.)

Another approach would be to add a second Feather dedicated to the display (the Adafruit Feather M0 Express would work well), and have the two Feathers coordinate over I2C.

An advanced approach might be possible using just your M0: configuring a second SPI for the display. Using ATSAMD21 SERCOM for more SPI, I2C and Serial ports | Adafruit Learning System discusses this, and while it hasn't been updated for the Feather M0 family, it's worth looking at. It would probably require either cutting the MISO/MOSI/SCK traces on the display and rewiring the pads to other pins, or manually wiring the display to the M0, rather than stacking.

Cheers,

Eric

oesterle
 
Posts: 571
Joined: Tue Sep 17, 2013 11:32 pm

Please be positive and constructive with your questions and comments.