It's šŸCircuitPython MondayšŸ at Adafruit! Use the code ADATY to get 20% off CircuitPython and 15% off items storewide!
0

beta7 Metro M4 + AirLift
Moderators: adafruit_support_bill, adafruit

Forum rules
If you're posting code, please make sure your code does not include your Adafruit IO Active Key or WiFi network credentials.
Please be positive and constructive with your questions and comments.

Re: beta7 Metro M4 + AirLift

by brubell on Mon Sep 27, 2021 9:12 am

mikeysklar wrote:Yes, it resets and presents the same MQTT packet data. I can provide a longer (repeated dump) for you to verify if you wish.


Yup, one repeat would be great!

brubell
 
Posts: 1561
Joined: Fri Jul 17, 2015 10:33 pm

Re: beta7 Metro M4 + AirLift

by mikeysklar on Mon Sep 27, 2021 11:28 am

One repeat.

Code: Select all | TOGGLE FULL SIZE
08:26:07.747 -> Connecting to: io.adafruit.com
08:26:07.747 -> Connect result: 1
08:26:07.747 -> MQTT connect packet:
08:26:07.747 ->      [0x10], ~ [0x7E],   [0x00],   [0x04], M [0x4D], Q [0x51], T [0x54], T [0x54],
08:26:07.747 ->      [0x04],   [0xC2],   [0x00],   [0x04],   [0x00], . [0x2E], i [0x69], o [0x6F],
08:26:07.747 ->    - [0x2D], w [0x77], i [0x69], p [0x70], p [0x70], e [0x65], r [0x72], - [0x2D],
08:26:07.747 ->    a [0x61], d [0x64], a [0x61], f [0x66], r [0x72], u [0x75], i [0x69], t [0x74],
08:26:07.747 ->    - [0x2D], m [0x6D], e [0x65], t [0x74], r [0x72], o [0x6F], - [0x2D], m [0x6D],
08:26:07.747 ->    4 [0x34], - [0x2D], a [0x61], i [0x69], r [0x72], l [0x6C], i [0x69], f [0x66],
08:26:07.747 ->    t [0x74], l [0x6C], i [0x69], t [0x74], e [0x65], 1 [0x31], 9 [0x39], 6 [0x36],
08:26:07.747 ->    7 [0x37], 9 [0x39], 5 [0x35], 1 [0x31],   [0x00],   [0x20], a [0x61], i [0x69],
08:26:07.747 ->    o [0x6F], _ [0x5F], e [0x65], v [0x76], I [0x49], I [0x49], 1 [0x31], 7 [0x37],
08:26:07.747 ->    q [0x71], c [0x63], 2 [0x32], G [0x47], G [0x47], 3 [0x33], N [0x4E], E [0x45],
08:26:07.747 ->    B [0x42], T [0x54], 0 [0x30], w [0x77], a [0x61], 8 [0x38], 6 [0x36], J [0x4A],
08:26:07.747 ->    X [0x58], 4 [0x34], f [0x66], e [0x65], A [0x41], H [0x48],   [0x00],   [0x20],
08:26:07.747 ->    a [0x61], i [0x69], o [0x6F], _ [0x5F], e [0x65], v [0x76], I [0x49], I [0x49],
08:26:07.747 ->    1 [0x31], 7 [0x37], q [0x71], c [0x63], 2 [0x32], G [0x47], G [0x47], 3 [0x33],
08:26:07.747 ->    N [0x4E], E [0x45], B [0x42], T [0x54], 0 [0x30], w [0x77], a [0x61], 8 [0x38],
08:26:07.747 ->    6 [0x36], J [0x4A], X [0x58], 4 [0x34], f [0x66], e [0x65], A [0x41], H [0x48],
08:26:07.747 ->    
08:26:07.747 -> Client sendPacket returned: 128
08:26:08.029 -> Read data:        [0x20],
08:26:08.029 -> Packet Type:        [0x20],
08:26:08.029 -> Read data:        Connecting to: io.adafruit.com
08:26:26.472 -> Connect result: 1
08:26:26.472 -> MQTT connect packet:
08:26:26.472 ->      [0x10], ~ [0x7E],   [0x00],   [0x04], M [0x4D], Q [0x51], T [0x54], T [0x54],
08:26:26.472 ->      [0x04],   [0xC2],   [0x00],   [0x04],   [0x00], . [0x2E], i [0x69], o [0x6F],
08:26:26.472 ->    - [0x2D], w [0x77], i [0x69], p [0x70], p [0x70], e [0x65], r [0x72], - [0x2D],
08:26:26.472 ->    a [0x61], d [0x64], a [0x61], f [0x66], r [0x72], u [0x75], i [0x69], t [0x74],
08:26:26.472 ->    - [0x2D], m [0x6D], e [0x65], t [0x74], r [0x72], o [0x6F], - [0x2D], m [0x6D],
08:26:26.472 ->    4 [0x34], - [0x2D], a [0x61], i [0x69], r [0x72], l [0x6C], i [0x69], f [0x66],
08:26:26.472 ->    t [0x74], l [0x6C], i [0x69], t [0x74], e [0x65], 1 [0x31], 9 [0x39], 6 [0x36],
08:26:26.472 ->    7 [0x37], 9 [0x39], 5 [0x35], 1 [0x31],   [0x00],   [0x20], a [0x61], i [0x69],
08:26:26.472 ->    o [0x6F], _ [0x5F], e [0x65], v [0x76], I [0x49], I [0x49], 1 [0x31], 7 [0x37],
08:26:26.472 ->    q [0x71], c [0x63], 2 [0x32], G [0x47], G [0x47], 3 [0x33], N [0x4E], E [0x45],
08:26:26.472 ->    B [0x42], T [0x54], 0 [0x30], w [0x77], a [0x61], 8 [0x38], 6 [0x36], J [0x4A],
08:26:26.472 ->    X [0x58], 4 [0x34], f [0x66], e [0x65], A [0x41], H [0x48],   [0x00],   [0x20],
08:26:26.472 ->    a [0x61], i [0x69], o [0x6F], _ [0x5F], e [0x65], v [0x76], I [0x49], I [0x49],
08:26:26.472 ->    1 [0x31], 7 [0x37], q [0x71], c [0x63], 2 [0x32], G [0x47], G [0x47], 3 [0x33],
08:26:26.507 ->    N [0x4E], E [0x45], B [0x42], T [0x54], 0 [0x30], w [0x77], a [0x61], 8 [0x38],
08:26:26.507 ->    6 [0x36], J [0x4A], X [0x58], 4 [0x34], f [0x66], e [0x65], A [0x41], H [0x48],
08:26:26.507 ->    
08:26:26.507 -> Client sendPacket returned: 128
08:26:26.798 -> Read data:        [0x20],
08:26:26.798 -> Packet Type:        [0x20],
08:26:26.798 -> Read data:       

mikeysklar
 
Posts: 6190
Joined: Mon Aug 01, 2016 8:10 pm

Please be positive and constructive with your questions and comments.


cron